Innsikt og veiledning

Alt du trenger å vite om Legionella

Alt du trenger å vite om Legionella

Her hos Kompa har vi en unik tilnærming. Vi selger ikke produkter, men står som et rent rådgivende fagmiljø

Dette betyr at på våre kunnskapssider vil du finne objektiv og upartisk informasjon om gjeldende teori og praksis rundt legionellahåndtering – helt uten produktplassering. Vi er her for å guide deg gjennom prosessen, og sørge for at du og din virksomhet kan ta informerte beslutninger for å sikre helse og trygghet

Innsikt og veiledning

Alt du trenger å vite om Legionella

Her hos Kompa har vi en unik tilnærming. Vi selger ikke produkter, men står som et rent rådgivende fagmiljø

Dette betyr at på våre kunnskapssider vil du finne objektiv og upartisk informasjon om gjeldende teori og praksis rundt legionellahåndtering – helt uten produktplassering. Vi er her for å guide deg gjennom prosessen, og sørge for at du og din virksomhet kan ta informerte beslutninger for å sikre helse og trygghet

Alt du trenger å vite om Legionella
Biocider
Biocider
Oct 11, 2022 12:00:44 PM

Biocid er en kjemisk forbindelse eller produkt brukt for å beskytte mot uønskede planter, dyr eller mikroorganismer. Eff...

Kobber- og sølvionetilsetning
Kobber- og sølvionetilsetning
Aug 25, 2022 3:42:56 PM

obber- og sølvionetilsetning er en desinfeksjonsmetode som blir brukt mot både bakterier og alger. Behandlingsmetoden bl...

Hydrogenperoksid
Hydrogenperoksid
Aug 25, 2022 3:41:42 PM

Hydrogenperoksid er et oksiderende biocid som ofte er stabilisert med sølv grunnet høy reaktivitet. Hydrogenperoksid er ...

Ozon
Ozon
Aug 25, 2022 3:39:47 PM

Ozon er et effektivt oksiderende biocid, men er et lite utbredt desinfeksjonsmiddel i Norge. Årsaken til dette er at ozo...

Anodisk oksidasjon
Anodisk oksidasjon
Aug 25, 2022 3:38:42 PM

Anodisk oksidasjon er en behandlingsmetode der en ved elektrolyse av vann får dannet oksygenradikaler, hydroksylradikale...

Klordioksid
Klordioksid
Aug 25, 2022 3:36:56 PM

Klordioksidanlegg blir brukt for drikkevannsbehandling, forebygging av legionellabakterier, samt for desinfeksjon av pro...

Fritt klor
Fritt klor
Aug 25, 2022 3:36:30 PM

Fritt klor Når natriumhypokloritt eller kalsiumhypokloritt tilsettes vann vil det dannes fritt klor. Fritt klor har en d...

Kontinuerlig vannbehandling
Kontinuerlig vannbehandling
Aug 25, 2022 3:32:07 PM

Kontinuerlig vannbehandling er en betegnelse innen legionellaforebygging som refererer til installasjoner i det interne ...

Dette sier regelverket om legionellasikring
Dette sier regelverket om legionellasikring
Mar 19, 2022 1:12:58 AM

I lys av den økende debatten omkring legionellasikring, særlig blant leverandører, har det oppstått et tydelig behov for...

Nøkkelen til enighet i Legionellabransjen
Nøkkelen til enighet i Legionellabransjen
Mar 19, 2022 1:06:34 AM

Nylig har debatten blant leverandører av vannbehandlingsmetoder for legionella blusset opp. Van Ha Doan, leder i Kompa A...