Klordioksidanlegg blir brukt for drikkevannsbehandling, forebygging av legionellabakterier, samt for desinfeksjon av prosessvann for bruk i flere industrier. 

Klordioksid

Klordioksid benyttes som regel som en kontinuerlig vannbehandlingsmetode mot Legionella og vil behandle hele rørnettet fra doseringspunktet.

Oksiderende gass

Klordioksid er en oksiderende gass som løses inn i vannet som skal behandles. Dette kan gjøres ved at gassen blir produsert på stedet eller i form av tabletter som tilsettes vannet. Klordioksid er en kontinuerlig vannbehandlingsmetode og er et mye brukt biocid innenfor legionellakontroll. 

Produksjon

Klordioksid er en svært reaktiv gass og kan produseres av aggregater på stedet før gassen blir dosert inn i vannstrømmen via et doseringsanlegg. Klordioksid kan dannes ved eksempelvis surgjøring av klorittløsninger, klorbehandling av klorittløsninger, eller som nevnt tidligere ved vannløselige tabletter.

Biocid

Siden klordioksid er et biocid, er det viktig å påse at produktet man bruker har de nødvendige godkjenninger iht. kravene i Biocidforskriften.

Benyttes klordioksid i drikkevann, herunder til legionellaforebygging i kaldt og varmt dusjvann, må det også ha godkjenninger iht. kravene i Drikkevannsforskriften.

Fordeler og ulemper med klordioksid

  • Relativt enkelt å installere og overvåke dosering
  • Effekten er uavhengig av pH
  • Produserer ikke klororganiske stoffer
  • Effektiv ved lave konsentrasjoner
  • Behandler hele rørnettet
  • Bidrar til fjerning av biofilm
  • Kan benyttes både som kontinuerlig behandling og sjokkrens/desinfeksjon av rørnett

 

Relaterte artikler

Tradisjonell legionellakontroll
Tradisjonell legionellakontroll
23 september, 2022

Tradisjonell legionellakontroll har fokus på kontroll av temperaturer, brukerfrekvens og manuell rengjøring av innretnin...

Ozon
Ozon
25 august, 2022

Ozon er et effektivt oksiderende biocid, men er et lite utbredt desinfeksjonsmiddel i Norge. Årsaken til dette er at ozo...

Anodisk oksidasjon
Anodisk oksidasjon
25 august, 2022

Anodisk oksidasjon er en behandlingsmetode der en ved elektrolyse av vann får dannet oksygenradikaler, hydroksylradikale...