Ozon er et effektivt oksiderende biocid, men er et lite utbredt desinfeksjonsmiddel i Norge. Årsaken til dette er at ozon kun er lovlig til bruk i yrkessammenheng, da det kan være svært helseskadelig ved eksponering. I utlandet er det mer vanlig at ozon brukes til desinfeksjon av avløpsvann, samt legionellaforebygging i kjøletårn og i forbruksvann. 

Ozongenerator

For bruk i behandling av vann må ozongassen produseres i en ozongenerator før det blir dosert inn i vannstrømmen. Dannelse av ozon skjer oftest ved at luft eller oksygen passerer gjennom et felt med elektrisk ladning som splitter oksygenforbindelsene i luften. Ozon kan også dannes ved ultrafiolett stråling.

Siden Ozon har en svært liten nedstrøms effekt grunnet sin høye reaktivitet, vil det i sammenheng med legionellaforebygging av interne vannfordelingsnett falle under kategorien; mikrobiologiske barrierer. 

Biocid

Ozon klassifiseres som et biocid og er svært oksiderende. Derfor er det viktig å påse at man har de nødvendige godkjenninger iht. kravene i Biocidforskriften om dette skal benyttes. Dersom ozon benyttes i drikkevann, herunder til legionellaforebygging i kaldt og varmt dusjvann, må det også ha godkjenninger iht. kravene i Drikkevannsforskriften.

Fordeler og ulemper ved bruk av ozon

 

  • Relativt enkelt å installere utstyr og å overvåke dosering
  • Kraftig oksidasjonsmiddel - derfor et effektivt desinfeksjonsmiddel
  • Er relativt uavhengig av temperatur og pH-verdi

 

Relaterte artikler

Interne vannfordelingsnett
Interne vannfordelingsnett
10 mai, 2024

Interne vannfordelingsnett refererer til systemet av rør og komponenter som fordeler vann innenfor et bygg eller et anle...

Anodisk oksidasjon
Anodisk oksidasjon
25 august, 2022

Anodisk oksidasjon er en behandlingsmetode der en ved elektrolyse av vann får dannet oksygenradikaler, hydroksylradikale...

Klordioksid
Klordioksid
25 august, 2022

Klordioksidanlegg blir brukt for drikkevannsbehandling, forebygging av legionellabakterier, samt for desinfeksjon av pro...