obber- og sølvionetilsetning er en desinfeksjonsmetode som blir brukt mot både bakterier og alger. Behandlingsmetoden blir i Norge hovedsakelig brukt i interne vannfordelingsnett i bygninger for behandling av drikkevann og ved legionellaforebygging.

Ioniseringsanlegg

De vanligste metodene for bruk av kobber- og sølvionetilsetning i drikkevann benytter elektrolyse, ved at det sendes strøm gjennom sølv- og kobber elektroder. Ved elektrolyse blir det dannet sølv og kobberioner, som doseres inn basert på vannforbruk. Ioniseringsanleggene er ofte enkle og lite tidskrevende å drifte. 

Oppløst

Det finnes også doseringssystemer for kobber- og sølvioner i løsning. Konsentrasjonsnivået for sølv er meget lavt, og i følge Folkehelseinstituttet; vesentlig lavere enn hva litteraturen angir som effektive konsentrasjoner for å oppnå effekt.

Kobber- og sølvionetilsetning

Tilsetning av kobber- eller sølvioner er en kontinuerlig vannbehandlingsmetode som behandler hele rørnettet nedstrøms for installasjon. Siden kobber og sølv er biocider, er det viktig å påse at produktet man bruker har de nødvendige godkjenninger iht. kravene i Biocidforskriften.

Benyttes metoden i drikkevann, herunder til legionellaforebygging i kaldt og varmt dusjvann, må det også ha godkjenninger iht. kravene i Drikkevannsforskriften.

Desinfeksjonsmiddel

Kobber- og sølvionetilsetning benyttes ofte som desinfeksjonsmiddel i drikkevann fordi effekten blir lite påvirket av endringer i temperatur i drikkevann.

Miljøutfordringer

Miljøutfordringen med bruk av kobber- og sølvionetilsetning er opphoping av sølv og kobber i slam fra avløpsvannet som brukes til jordforbedring i landbruket. 

Fordeler og ulemper med kobber- og sølvionetilsetning


  • Enkelt å installere i eksisterende anlegg
  • Drift av anlegg krever lite involvering av drifter. Enkelte leverandører tilbyr online overvåking av ioniseringsanlegg  
  • Påvirkes ikke av temperaturnivåer 
  • Behandler hele rørnettet
  • Langtidsvirkende, og egner seg derfor spesielt godt i større bygg med lange rørstrekk
  • HMS: Ingen biprodukter dannes
  • HMS: Ioniseringsanlegg: Ingen kjemikaliehåndtering

 

 

Relaterte artikler

Mikrobiologiske analyser ved Legionella risikovurdering
Mikrobiologiske analyser ved Legionella risikovurdering
26 oktober, 2022

Risikovurdering Vurdering av risikoen for smitte av Legionella kan ikke baseres på en enkelt eller noen få vannanalyse a...

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue
13 januar, 2023

Forskriften om badeanlegg, bassengbad og badstue har som formål å sikre optimal helse og hygiene for brukerne av offentl...

Mikrobiologiske barrierer
Mikrobiologiske barrierer
5 august, 2022

Mikrobiologiske barrierer er innen legionellakontroll en betegnelse som ofte brukes om installasjoner i det interne vann...