Anodisk oksidasjon er en behandlingsmetode der en ved elektrolyse av vann får dannet oksygenradikaler, hydroksylradikaler og aktive klorforbindelser. Disse forbindelsene har en desinfiserende effekt og metoden brukes ofte innenfor legionellakontroll og behandling av drikkevann.

Anodisk oksidasjon

Radikalene som dannes ved anodisk oksidasjon er svært reaktive og på grunn av dette vil effekten være svært lokal ved installasjonspunktet til produktet.

I motsetning til den lokale effekten av radikalene har for eksempel klorforbindelsene, som dannes ved elektrolysen av naturlige salter/ kloridioner i vannet, en effekt nedstrøms i anlegget.

Mikrobiologisk barriere

Mengden klorforbindelser som dannes er avhengig av vannets saltinnhold. Ved lavt saltinnhold, som ofte er tilfelle i Norge, vil nedstrøms effekten være minimal. Anodisk oksidasjon vil da kun fungerer som en mikrobiologisk barriere ved passeringspunktet. 

Kombinert effekt

Enkelte produkter på markedet kombinerer den anodisk oksidasjonsteknologien med tilførsel av salt. Dette gir i tillegg lokal produksjon av klorforbindelser, som regel henvist til som fritt klor, som dermed vil ha en effekt også nedstrøms i anlegget.

På denne måten får man en kontinuerlig vannbehandling av hele rørnettet, også etter doseringspunktet.

Fritt klor

Fritt klor, er betegnelsen for klorforbindelser som er ubundet i vann, og klassifiseres som et biocid. Det er derfor viktig å påse at produktet man bruker har de nødvendige godkjenninger i henhold til kravene i Biocidforskriften.

Benyttes biocider i drikkevann, herunder til legionellaforebygging i kaldt og varmt dusjvann, må det også ha godkjenninger i henhold til kravene i Drikkevannsforskriften.

Fordeler og ulemper med anodisk oksidasjon

  • Relativt enkelt å installere
  • Svært effektiv ved passeringspunktet
  • Det oppnås ingen resteffekt av de frie oksygen- og hydroksylradikalene
  • HMS: Ingen kjemikaliehåndtering
  • Se vår fagartikkel for flere fordeler ved produksjon av fritt klor

 

Relaterte artikler

Ozon
Ozon
25 august, 2022

Ozon er et effektivt oksiderende biocid, men er et lite utbredt desinfeksjonsmiddel i Norge. Årsaken til dette er at ozo...

Klordioksid
Klordioksid
25 august, 2022

Klordioksidanlegg blir brukt for drikkevannsbehandling, forebygging av legionellabakterier, samt for desinfeksjon av pro...

Tradisjonell legionellakontroll
Tradisjonell legionellakontroll
23 september, 2022

Tradisjonell legionellakontroll har fokus på kontroll av temperaturer, brukerfrekvens og manuell rengjøring av innretnin...