I lys av den økende debatten omkring legionellasikring, særlig blant leverandører, har det oppstått et tydelig behov for klarhet i det gjeldende regelverket. Maria Råken, sivilingeniør innen miljøteknologi og fagkonsulent hos Kompa AS, understreker viktigheten av at både leverandører og forbrukere forstår og etterlever regelverket knyttet til legionellasikring.

Rådgivning og standardisering

Kompa AS, et rådgiverselskap med spesialisering innen legionellaproblematikk, anser det som avgjørende at alle leverandører opererer i henhold til samme regler. Selskapet har initiert en prosess hvor de ber norske leverandører bekrefte deres overholdelse av regelverket og har utarbeidet en oversikt over produkter som bruker godkjente biocidkomponenter.

Risikovurdering som kritisk steg

I Norge reguleres kontroll av legionella av Forskrift om Miljørettet helsevern, hvor det primære kravet er gjennomføring av en risikovurdering. Råken understreker at tilbud om legionellasikring aldri bør aksepteres uten en forutgående risikovurdering, da det er denne som avgjør nødvendige rutiner og produkter.

Veiledning for forebygging

Bransjens veiledende dokument for forebygging av Legionella, Vannrapport 123 fra Folkehelseinstituttet, er et sentralt verktøy. Det er et økende ønske i bransjen om at denne veilederen bør gi mer detaljert informasjon om virkemåte, samt fordeler og ulemper ved ulike metoder for legionellakontroll.

Lovlige produkter for legionellasikring

Når det gjelder valg av produkter, er det flere regulatoriske krav som må oppfylles. Råken poengterer viktigheten av forbrukertillit til at leverandørene følger disse kravene. Produkter for legionellasikring, spesielt de som involverer bruk eller produksjon av kjemikalier, må oppfylle følgende kriterier:

  • EUs Biocidordning: Produsentene av aktive stoffer i produktene skal være registrert på Artikkel 95-listen fra European Chemicals Agency (ECHA), med spesifikk godkjenning for drikkevann (produkttype 5 eller PT5).
  • Mattilsynet: Produktene må være godkjent av Mattilsynet for bruk i drikkevann.
  • Produktregisteret: Alle biocidprodukter skal registreres i Miljødirektoratets produktregister, som gir myndighetene oversikt over farlige stoffer på det norske markedet.

Viktig informasjon fra Miljødirektoratet

Kompa understreker at det for tiden foregår en periode med overgangsbestemmelser, og det er viktig for aktørene i bransjen å holde seg oppdatert med informasjon fra Miljødirektoratet.

For å sikre effektiv og trygg legionellasikring, er det essensielt at alle involverte parter – fra leverandører til forbrukere – har en grundig forståelse og etterlever det gjeldende regelverket. Kompa AS forplikter seg til å veilede og støtte aktørene i denne prosessen og oppfordrer til en transparent og regulert tilnærming i bransjen.

Relaterte artikler

Nøkkelen til enighet i Legionellabransjen
Nøkkelen til enighet i Legionellabransjen
19 mars, 2022

Nylig har debatten blant leverandører av vannbehandlingsmetoder for legionella blusset opp. Van Ha Doan, leder i Kompa A...

Interne vannfordelingsnett
Interne vannfordelingsnett
10 mai, 2024

Interne vannfordelingsnett refererer til systemet av rør og komponenter som fordeler vann innenfor et bygg eller et anle...

Drikkevanns­­­­forskriften
Drikkevanns­­­­forskriften
13 januar, 2023

Formålet med drikkevannsforskriften er å beskytte menneskers helse. Dette gjøres ved å stille krav om sikker levering av...