Ultra fiolett (UV) bestråling er en desinfeksjonsmetode der en bestråler vannet med ultrafiolett lys. Den sterke energien fra lyset vil skade mikroorganismene som passerer og forhindre videre formering. Dette er en metode som er mye brukt for behandling av drikkevann. 

UV-bestråling

UV-bestråling påvirker ikke vannkvaliteten og det dannes ikke biprodukter i vannet ved bruk. Effekten av UV-strålene vil bli redusert dersom vannet inneholder mye partikler. Det vil derfor være fordelaktig å installere membranfilter i forkant av UV-behandlingen dersom det er mye løste stoffer i vannet. Det er også viktig å regelmessig rengjøre UV-lampene i anlegget for å sikre optimal funksjon.

UV-bestråling er en mikrobiologisk barriere. UV-bestråling vil kun behandle vannet i det vannet passerer UV-kammeret og vil ikke ha noen effekt nedstrøms i anlegget. Det er derfor en risiko for at Legionella vil kunne blomstre opp nedstrøms i anlegget på tross av installasjon av UV-behandling.

Fordeler

  • Enkel installasjon
  • Enkelt å drifte
  • Påvirker ikke vannkvaliteten - ingen biprodukter ved bruk
  • HMS: Ingen kjemikaliehåndtering (unntatt ved rengjøring av lampen)

Ulemper

  • Har kun lokal virkning i anlegget - ingen effekt nedstrøms
  • Vann med mye partikler og/eller farge vil redusere effekten av UV-lyset
  • God effekt avhenger av at lampen holdes ren

 

Relaterte artikler

Biocider
Biocider
11 oktober, 2022

Biocid er en kjemisk forbindelse eller produkt brukt for å beskytte mot uønskede planter, dyr eller mikroorganismer. Eff...

Akkreditert inspeksjon av kjøletårn og luftskrubbere
Akkreditert inspeksjon av kjøletårn og luftskrubbere
16 august, 2022

Akkreditert inspeksjon av kjøletårn og luftskrubbere er et krav i Forskrift om miljørettet helsevern. for eiere av kjøle...

De vanligste avvikene ved akkreditert inspeksjon
De vanligste avvikene ved akkreditert inspeksjon
2 juni, 2022

Forskrift om miljørettet helsevern setter krav om at kjøletårn og luftskrubbere skal vurderes av et akkreditert inspeksj...