Legionella­utsatte installasjoner

Legionellautsatte installasjoner er underlagt egne krav
Kjøletårn og luftskrubberanlegg er eksempler på legionellautsatte installasjoner som er underlagt egne krav til legionellasikring

I følge Forskrift om miljørettet helsevern skal disse installasjonene inspiseres og vurderes av et akkreditert inspeksjonsorgan før oppstart av nye anlegg og deretter hvert femte år

Risikovurderingen skal legges frem for kommunen v/kommuneoverlegen eller kommunens avdeling for miljørettet helsevern

Legionellautsatte installasjoner er underlagt egne krav

Legionella­utsatte installasjoner

Kjøletårn og luftskrubberanlegg er eksempler på legionellautsatte installasjoner som er underlagt egne krav til legionellasikring

I følge Forskrift om miljørettet helsevern skal disse installasjonene inspiseres og vurderes av et akkreditert inspeksjonsorgan før oppstart av nye anlegg og deretter hvert femte år

Risikovurderingen skal legges frem for kommunen v/kommuneoverlegen eller kommunens avdeling for miljørettet helsevern

Akkreditert inspeksjons­organ

Manglende akkreditert inspeksjonsorgan i Norge
Norske anleggseiere har ingen norske akkrediterte inspeksjonsorganer å velge mellom

Folkehelseinstituttet anbefaler bruk av utenlandske bedrifter. Dette kan imidlertid være utfordrende for norske selskaper når det gjelder å velge riktig bedrift og følge opp inspeksjon og rapportering

Kompa hjelper norske bedrifter med å oppfylle forskriftskravene for legionellahåndtering ved å samarbeide med et velrennomert, britisk selskap som har nødvendig akkreditering og fagkompetanse for inspeksjon av norske kjøletårn og skrubberanlegg

Dette gjør det enkelt og effektivt for norske anleggseiere å oppfylle kravene

Akkreditert
inspeksjons­organ

Norske anleggseiere har ingen norske akkrediterte inspeksjonsorganer å velge mellom

Folkehelseinstituttet anbefaler bruk av utenlandske bedrifter. Dette kan imidlertid være utfordrende for norske selskaper når det gjelder å velge riktig bedrift og følge opp inspeksjon og rapportering

Kompa hjelper norske bedrifter med å oppfylle forskriftskravene for legionellahåndtering ved å samarbeide med et velrennomert, britisk selskap som har nødvendig akkreditering og fagkompetanse for inspeksjon av norske kjøletårn og skrubberanlegg

Dette gjør det enkelt og effektivt for norske anleggseiere å oppfylle kravene

Manglende akkreditert inspeksjonsorgan i Norge

Vår løsning

Ved å bruke Kompa til tjenesten, koordinerer vi inspeksjonsprosessen med vår britiske samarbeidspartner og tar oss av all logistikk og dialog

Våre fageksperter veileder ved spørsmål om samsvar mellom inspektørrapporten og norske regelverk. Ved avvik kan vi også gi anbefalinger om legionellakontroll, uavhengig av produkt og leverandør

Be om et uforpliktende tilbud

Oslo Konserthus

Vi ble med da Oslo Konserthus skulle gjennomføre akkreditert inspeksjon med bistand fra Kompa

Raymond Bjørningstad er ansvarlig for drift og overvåkning av de to viktige kjøletårnene til konserthuset. Raymond viser oss hvordan konserthuset effektivt håndterer risikoen for Legionella, samtidig som de forvalter sine tekniske ressurser og opprettholder høye standarder for sikkerhet og miljøbevissthet

Akkreditert inspeksjon ved Oslo Konserthus

Kjøletårn og luftskrubberanlegg er eksempler på legionellautsatte installasjoner som er underlagt...


Nyhetsbrev

for faginteresserte


Vi holder våre følgere oppdatert med faginnsikt

Fagartikler

Akkreditert legionella inspeksjon utført – hva gjør du nå?

Akkreditert legionella inspeksjon utført – hva gjør du nå? I løpet av høsten 2021 og våren 2022 har...

De vanligste avvikene ved akkreditert inspeksjon

Forskrift om miljørettet helsevern setter krav om at kjøletårn og luftskrubbere skal vurderes av et...

Akkreditert inspeksjon av kjøletårn og luftskrubbere

Akkreditert inspeksjon av kjøletårn og luftskrubbere er et krav i Forskrift om miljørettet...