Fritt klor

Når natriumhypokloritt eller kalsiumhypokloritt tilsettes vann vil det dannes fritt klor. Fritt klor har en desinfiserende effekt og er en svært vanlig behandlingsmetode av både bassengvann og drikkevann.

Fritt klor benyttes også som en kontinuerlig vannbehandlingsmetode mot legionellabakterier og vil behandle hele rørnettet fra doseringspunktet. Det kan da enten inndoseres i væskeform, eller produseres på stedet ved bruk av anodisk oksidasjonsteknologi og tilsetning av salter. 

Fritt klor er et biocid. Det derfor viktig å påse at produktet man bruker har de nødvendige godkjenninger iht. kravene i Biocidforskriften. Benyttes det i drikkevann, herunder til legionellaforebygging i kaldt og varmt dusjvann, må det også ha godkjenninger iht. kravene i Drikkevannsforskriften.

Fritt klor reagerer lett med forurensinger i vannet og det er derfor viktig å tilpasse dosering etter vannkvalitet. Når fritt klor reagerer med organiske forurensinger vil det kunne miste sine desinfiserende egenskaper, samt at vannet vil kunne få den karakteristiske "klorlukten".


Fordeler

 • Mindre risiko enn ved bruk av klorgass
 • Økende effekt med økende temp (opp til 60 °C)
 • Behandler hele rørnettet 
 • Kan benyttes både som kontinuerlig behandling og sjokkdesinfeksjon av rørnett

Ulemper

 • Kan virke korrosjonsfremmende på rør
 • Fjerner i liten grad biofilm
 • Temperaturer over 60 °C kan redusere effekten
 • Krever et nøytralt/surt miljø for å være effektiv. Effekt avtar raskt ved pH over 7
 • Ikke egnet for vann med høyt innhold av forurensinger/organiske stoffer
 • Ved høye nivåer av klor (>5 mg/l), vil det kunne påvirke lukt og smak
 • HMS: kjemikaliehåndtering

 

Relaterte artikler

TEK17 - Byggteknisk forskrift og krav til legionellasikring
TEK17 - Byggteknisk forskrift og krav til legionellasikring
13 januar, 2023

Byggteknisk forskrift (TEK 17) fastsetter de minstekravene som må være oppfylt for at byggverkene skal være lovlige i No...

Hydrogenperoksid
Hydrogenperoksid
25 august, 2022

Hydrogenperoksid er et oksiderende biocid som ofte er stabilisert med sølv grunnet høy reaktivitet. Hydrogenperoksid er ...

Kontinuerlig vannbehandling
Kontinuerlig vannbehandling
25 august, 2022

Kontinuerlig vannbehandling er en betegnelse innen legionellaforebygging som refererer til installasjoner i det interne ...