Sommeren er over og mange steder har undervisningsbygg og idrettshaller stått tomme i lengre tid. Når høstsemesteret starter vil mange tappepunkter benyttes igjen for første gang på lang tid.
Da er det en reel sannsynlighet for at Legionella kan ha etablert seg i dusjanlegget.

Få riktig veiledning

Hvis du er ansvarlig for bygninger som har vært ubrukte i sommer, som for eksempel skoler, barnehager eller idrettshaller, er det viktig å gjennomføre tiltak for å sikre trygt vann før byggene tas i bruk.

Våre fageksperter har lang erfaring i forebygging og tiltak rundt legionellahåndtering og kan bistå med rådgivning rundt forebyggende rutiner, samt nødvendige tiltak dersom man har utfordring med Legionella i anlegget.

Noen Fakta om legionella 
  • Legionellabakterier trives best der det er vann med temperatur mellom 20-50°C og tilgang på næringsstoffer.
  • Mulige smittekilder er innretninger med aerosoldannelse som dusjanlegg, kjøletårn, boblebad osv.
  • Legionella kan forårsake alvorlig sykdom.
  • Vanlige symptomer er hodepine, muskelsmerter, slapphet, feber og tørrhoste.
  • Sykdommen kan være dødelig.

Dusjanlegg er spesielt utsatt

Antall legionellatilfeller økerDe siste årene har vi sett flere funn av legionellabakterien i bygninger hvor barn og unge oppholder seg.

I sommerhalvåret gir lange perioder med varmt vær og lite bruk av tappepunkter spesielt godt grunnlag for vekst av legionellabakterien. I tillegg har de seneste årene med periodevis stengte, eller redusert bruk av bygg, gitt en oppblomstring av legionellatilfeller.

Alvorlig sykdom

Legionella kan gi legionærsykdom, som er en alvorlig, og noen ganger dødelig type lungebetennelse. Man kan bli smittet ved å puste inn ørsmå vanndråper (aerosoler) som inneholder legionellabakterier. På grunn av denne risikoen anbefaler Folkehelseinstituttet (FHI) at bygg med dusjanlegg eller andre aerosoldannende enheter, må ha driftsrutiner som sørger for å redusere sannsynligheten for oppblomstring av Legionella. 

Legionellafunn ved skoler i Norge

Vi i Kompa ser hvert år flere tilfeller av legionellafunn på høsten som kunne vært unngått med riktig tiltak. Her er noen eksempler på dette. 


Legionellakontroll

AdobeStock_621467-1Legionellakontroll innebærer et legionellaprogram som baseres på en risikovurdering foretatt av hele bygningen og dets rørinstallasjoner.

Basert på risikovurderingen skal det etableres et oppfølgingsprogram som består av rutiner for forebygging og rutiner for ettersyn. Rutiner for forebygging består bl.a. av tiltak som sikrer at tappepunkter er i bruk samt rengjøring og desinfeksjon av dusjhoder og slanger. Rutiner for ettersyn innebærer regelmessig overvåkning av vanntemperaturer, bakterienivå, sirkulasjonspumper og ev. desinfeksjonsmiddel (der hvor dette benyttes). 

Programmet skal være utformet slik at driftspersonalet som er ansvarlig for bygningen kan være trygge på at; ved å følge programmet vil risikoen for opplomstring av vannbårne patogener være minimal.   


Ta grep allerede i dag

Vaktmestere, byggdriftere og andre som har ansvar for tilsyn av eiendom har et spesielt ansvar for å sørge for at brukerne av bygget ikke blir utsatt for legionella.

 • Vet du om dine bygg har en utfordring med Legionella?
 • Har du bygg som har stått ubrukt en lengre periode?
 • Er du usikker på hva du bør gjøre for å sjekke eller sikre kaldt- og varmtvannsnettet ditt?

Dette er spørsmål våre fageksperter kan hjelpe deg med!

 

Relaterte artikler

Inspektor: Transformasjon av legionellakontroll i VVS-bransjen
Inspektor: Transformasjon av legionellakontroll i VVS-bransjen
19 mars, 2022

Kompa har revolusjonert legionellakontrollen i VVS-bransjen med lanseringen av Inspektor, en innovativ digital løsning s...

Internkontroll­­forskriften
Internkontroll­­forskriften
13 januar, 2023

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) har som formål å ...

Kontinuerlig vannbehandling
Kontinuerlig vannbehandling
25 august, 2022

Kontinuerlig vannbehandling er en betegnelse innen legionellaforebygging som refererer til installasjoner i det interne ...