Biocid er en kjemisk forbindelse eller produkt brukt for å beskytte mot uønskede planter, dyr eller mikroorganismer. Effekten av biocider er ment for å ødelegge, skade, redusere eller kontrollere effekten av skadelige organismer ved bruk av kjemiske eller biologiske midler.

Biocider

Generelt er biocid delt inn i fire hovedgrupper: desinfeksjonsmiddel, konserveringsmiddel, skadedyrbekjempelse og generelle biocid-produkt. Desinfeksjonsmiddel kan brukes  blant annet i behandling av drikkevann, legionellakontroll og i lukkede energianlegg der en har uønsket vekst av mikroorganismer. 

Biocider til legionellakontroll

Biocider kan som nevnt over brukes for forebygging og bekjempelse av legionellabakterien. Dette gjelder for bruk i både kjøletårn, luftskrubbere og i interne vannfordelingsnett til dusjanlegg. Enkelte biocider er svært reaktiv og vil derfor kun ha lokal effekt og fungere som mikrobiologiske barrierer. Andre biocider kan benyttes som kontinuerlig vannbehandling ved at hele rørnettet behandles over tid. Til sist brukes noen biocider til enkeltbehandlinger f. eks. regelmessig behandling av dusjhoder og -slanger eller sjokkbehandling av hele rørnett ved funn av Legionella. I de to siste tilfellene er det viktig å benytte produkter som både virker rengjørende for å fjerne biofilm i tillegg til desinfiserende for å drepe mikroorganismer.

Krav til godkjenning

Biocider i Norge reguleres av biocidforskriften som er EUs biocidforordning i norsk lov. Det er derfor viktig at man sjekker at biocidet man velger står på listen over godkjente aktive biocidkomponenter i EU, for det aktuelle bruksområdet. Dersom biocidet skal brukes til drikkevannsbehandling, herunder behandling av interne vannfordelingsnett, må det i tillegg være godkjent av Mattilsynet. 

Relaterte artikler

Membranfiltrering
Membranfiltrering
25 august, 2022

Membranfiltrering Mikrofiltrering og ultrafiltrering er filtrering av vann gjennom en semipermeabel membran. Filtrering ...

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue
13 januar, 2023

Forskriften om badeanlegg, bassengbad og badstue har som formål å sikre optimal helse og hygiene for brukerne av offentl...

MSIS - Meldingssystemet for smittsomme sykdommer
MSIS - Meldingssystemet for smittsomme sykdommer
26 oktober, 2022

Folkehelseinstituttet (FHI) er et norsk statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og institutte...