Biocid er en kjemisk forbindelse eller produkt brukt for å beskytte mot uønskede planter, dyr eller mikroorganismer. Effekten av biocider er ment for å ødelegge, skade, redusere eller kontrollere effekten av skadelige organismer ved bruk av kjemiske eller biologiske midler.

Biocider

Generelt er biocid delt inn i fire hovedgrupper: desinfeksjonsmiddel, konserveringsmiddel, skadedyrbekjempelse og generelle biocid-produkt. Desinfeksjonsmiddel kan brukes  blant annet i behandling av drikkevann, legionellakontroll og i lukkede energianlegg der en har uønsket vekst av mikroorganismer. 

Biocider til legionellakontroll

Biocider kan som nevnt over brukes for forebygging og bekjempelse av legionellabakterien. Dette gjelder for bruk i både kjøletårn, luftskrubbere og i interne vannfordelingsnett til dusjanlegg. Enkelte biocider er svært reaktiv og vil derfor kun ha lokal effekt og fungere som mikrobiologiske barrierer. Andre biocider kan benyttes som kontinuerlig vannbehandling ved at hele rørnettet behandles over tid. Til sist brukes noen biocider til enkeltbehandlinger f. eks. regelmessig behandling av dusjhoder og -slanger eller sjokkbehandling av hele rørnett ved funn av Legionella. I de to siste tilfellene er det viktig å benytte produkter som både virker rengjørende for å fjerne biofilm i tillegg til desinfiserende for å drepe mikroorganismer.

Krav til godkjenning

Biocider i Norge reguleres av biocidforskriften som er EUs biocidforordning i norsk lov. Det er derfor viktig at man sjekker at biocidet man velger står på listen over godkjente aktive biocidkomponenter i EU, for det aktuelle bruksområdet. Dersom biocidet skal brukes til drikkevannsbehandling, herunder behandling av interne vannfordelingsnett, må det i tillegg være godkjent av Mattilsynet. 

Relaterte artikler

Forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om miljørettet helsevern
16 mai, 2022

Forskriften om miljørettet helsevern er en videre presisering av Folkehelselovens kapittel 3 om miljørettet helsevern. F...

Ultrafiolett bestråling
Ultrafiolett bestråling
25 august, 2022

Ultra fiolett (UV) bestråling er en desinfeksjonsmetode der en bestråler vannet med ultrafiolett lys. Den sterke energie...

Akkreditert inspeksjon av kjøletårn og luftskrubbere
Akkreditert inspeksjon av kjøletårn og luftskrubbere
16 august, 2022

Akkreditert inspeksjon av kjøletårn og luftskrubbere er et krav i Forskrift om miljørettet helsevern. for eiere av kjøle...