Forskriften om badeanlegg, bassengbad og badstue har som formål å sikre optimal helse og hygiene for brukerne av offentlige bassengbad, badeanlegg, badstuer og boblebad. Forskriften har også bestemmelser for å forebygge ulykker knyttet til anleggene, samt tiltak for å hindre spredning av legionellasmitte.

Bassengbadforskriften

Bassengbadforskriften, som er en forkortet betegnelse for forskriften for badeanlegg, bassengbad og badstu. Selv om regelverket angir at det er anleggseiers ansvar å sørge for at deres innretning ikke er smittefarlig, gjelder ikke denne forskriften for private anlegg eller innretninger.

Ansvar

AdobeStock_449549602-1Det er eieren eller driveren av den offentlige innretningen eller anlegget som har ansvaret for å følge forskriften, og etablere internkontrollsystem for å sikre overholdelse. Ved oppstart av et nytt badeanlegg eller endringer i et eksisterende anlegg, må eier eller driver melde fra til kommunen. Det er kommunen som er tilsynsmyndighet og følger opp at forskriften følges.

Legionellabestemmelser

Forskriften inneholder spesifikke bestemmelser for å hindre spredning av Legionella og er inkludert i følgende paragrafer:

  • § 6. Meldingsplikt og dokumentasjon
  • § 8. Sanitæranlegg ved badeanlegg
  • § 16. Vannkvalitet
  • § 18. Krav til boblebad

§ 8 sanitæranlegg og badeanlegg nevner spesifikt arbeidet for forebygging, vekst og spredning av Legionella. Paragrafen viser til eiers ansvar for å sikre at anleggene er helsemessig tilfredsstillende ved gode rutiner for renhold og desinfeksjon. 

Relaterte artikler

Mikrobiologiske barrierer
Mikrobiologiske barrierer
5 august, 2022

Mikrobiologiske barrierer er innen legionellakontroll en betegnelse som ofte brukes om installasjoner i det interne vann...

Mikrobiologiske analyser ved Legionella risikovurdering
Mikrobiologiske analyser ved Legionella risikovurdering
26 oktober, 2022

Risikovurdering Vurdering av risikoen for smitte av Legionella kan ikke baseres på en enkelt eller noen få vannanalyse a...

Mikrobiologiske analyser fra bygg
Mikrobiologiske analyser fra bygg
26 oktober, 2022

Aktuelle analyser og formål I bygninger og i ulike tekniske installasjoner i bygninger, kan det være aktuelt å bruke mik...