En analyse av kimtall gir mengden bakterier og mikroorganismer i prøven. Kimtallsanalyser er derfor en god indikasjon på mikrobiologisk aktivitet og en god generell hygieneparameter. Vannprøver med høyt kimtall er ofte utsatt for forurensinger som eksempelvis organisk materiale som fungerer som næring for mikroorganismene.

Bruk av kimtallsanalyser

Kimtallsanalyser er vanlige å kjøre av drikkevann. Det benyttes da kimtallsanalyse for 22 °C. Funn av kimtall trenger ikke å bety at det er sykdomsfremkallende mikrober, men indikerer begroing i rørnett eller forurensning av drikkevannet. Grenseverdien for drikkevann er 100 cfu/ml. 

Kimtallsanalyser benyttes også ofte i rutinemessige tester av systemer som er viktige å holde rene for å oppnå best mulig produkt. F. eks. i vaske- og skyllestasjoner i lakkeringsanlegg.

Kjøletårn

I kjøletårn anbefales det å ta kimtallsprøver regelmessig for å kontrollere den biologiske aktiviteten. Dette fordi høy biologisk aktivitet indikerer gode vekstforhold og sannsynligheten for at en vil kunne se en oppblomstring av Legionella er derfor større. Det er ingen sammenheng mellom resultat av kimtallsanalyse og resultat av legionellaanalyser. Det anbefales derfor ofte å analysere for begge parametere i innretninger hvor det er spredning av aerosol. Det benyttes da kimtallsanalyse for 36 °C.

Interne vannfordelingsnett

I interne vannfordelingsnett kan det være aktuelt å ta kimtallsprøver dersom man har eldre rørnett med mye begroing og ønsker å følge utviklingen etter f. eks. installasjon av kontinuerlig vannbehandling. Det benyttes da kimtallsanalyse for 36 °C. Det er ingen grenseverdier for dette i interne vannfordelingsnett. 

 

Relaterte artikler

Mikrobiologiske analyser fra bygg
Mikrobiologiske analyser fra bygg
26 oktober, 2022

Aktuelle analyser og formål I bygninger og i ulike tekniske installasjoner i bygninger, kan det være aktuelt å bruke mik...

Mikrobiologiske barrierer
Mikrobiologiske barrierer
5 august, 2022

Mikrobiologiske barrierer er innen legionellakontroll en betegnelse som ofte brukes om installasjoner i det interne vann...

Mikrobiologiske analyser ved Legionella risikovurdering
Mikrobiologiske analyser ved Legionella risikovurdering
26 oktober, 2022

Risikovurdering Vurdering av risikoen for smitte av Legionella kan ikke baseres på en enkelt eller noen få vannanalyse a...