Legionellaveilederen er utgitt av folkehelseinstituttet (FHI) og har som hensikt å gi råd om framgangsmåter og tiltak for å tilfredsstille Forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a.

Legionellaveileder

Folkehelseinstituttets veileder går i dybden på hvordan en kan utføre risikovurdering og forebygge legionellaoppblomstring og smitte. Veilederen er ikke hjemlet i noen lov, men Forskrift om miljørettet helsevern, som kun setter generelle krav, henviser videre til denne veilederen. Det er tiltakene som beskrives i veilederen, som anses som «beste praksis» for å tilfredsstille kravene i forskriften.  

Veilederen er med andre ord ikke et myndighetskrav, men en veileder for å kunne oppfylle kravene som settes av myndighetene. Den oppdateres regelmessig av FHI.

Kommentar fra Kompas fageksperter

Siden Folkehelseinstituttets legionellaveileder er nettopp en veileder og ikke en forskrift, er det mulig å fravike anbefalingene som gjøres i veilederen. Dersom en skal gjøre et avvik fra veilederen må det imidlertid utføres andre tiltak for å tilfredsstille kravene som settes i Forskrift om miljørettet helsevern.

Relaterte artikler

TEK17 - Byggteknisk forskrift og krav til legionellasikring
TEK17 - Byggteknisk forskrift og krav til legionellasikring
13 januar, 2023

Byggteknisk forskrift (TEK 17) fastsetter de minstekravene som må være oppfylt for at byggverkene skal være lovlige i No...

Kontinuerlig vannbehandling
Kontinuerlig vannbehandling
25 august, 2022

Kontinuerlig vannbehandling er en betegnelse innen legionellaforebygging som refererer til installasjoner i det interne ...

Hydrogenperoksid
Hydrogenperoksid
25 august, 2022

Hydrogenperoksid er et oksiderende biocid som ofte er stabilisert med sølv grunnet høy reaktivitet. Hydrogenperoksid er ...