Varmebehandling er en utbredt strategi for å forebygge legionellabakteriens vekst i vannsystemer. Denne metoden fokuserer på å opprettholde høye temperaturer i vannfordelingsnett for å sikre tilstrekkelig legionellasikring.

Prosedyre for varmebehandling

Kritisk for denne prosessen er å sikre at temperaturene i varmtvannsberedere og tanker oppnår minst 70 °C i løpet av et døgn, mens resten av rørnettet opprettholder en temperatur rundt 60 °C. Temperaturer over dette nivået hemmer legionellabakteriens evne til å etablere seg. Regelmessig temperaturkontroll er nødvendig for å unngå områder med lavere temperaturer som kan fremme bakterievekst.

Begrensninger

Selv med optimal temperaturkontroll, kan stillestående vann i tappepunkter, som dusjer, føre til avkjøling og økt risiko for bakterievekst. Det er også viktig å merke seg at varmebehandling ikke beskytter kaldtvannsrør mot potensiell bakterievekst. Videre kan bakterier danne en biofilm på rørinnvendige overflater som beskytter dem mot høye temperaturer, og amøber kan huse legionella og tilby ytterligere beskyttelse.

Fordeler og ulemper med varmebehandling

Fordeler:

  • Unngår bruk av kjemikalier.
  • Færre HMS-utfordringer.
  • Enkel implementering.
  • Effektiv i enkle varmtvannssystemer.

Ulemper:

  • Risiko for skålding av brukere.
  • Økte energikostnader.
  • Begrenset beskyttelse av kaldtvannsrør.
  • Utfordringer i store og komplekse systemer.
  • Vanskeligheter med å utrydde etablert legionella.

For en grundig vurdering og rådgivning om det mest passende legionellaforebyggende tiltaket for ditt anlegg, anbefales det å konsultere med fagfolk fra Kompa.

Relaterte artikler

Interne vannfordelingsnett
Interne vannfordelingsnett
10 mai, 2024

Interne vannfordelingsnett refererer til systemet av rør og komponenter som fordeler vann innenfor et bygg eller et anle...

Akkreditert legionella inspeksjon utført – hva gjør du nå?
Akkreditert legionella inspeksjon utført – hva gjør du nå?
16 august, 2022

Akkreditert legionella inspeksjon utført – hva gjør du nå? I løpet av høsten 2021 og våren 2022 har Kompa hjulpet mange ...

Hydrogenperoksid
Hydrogenperoksid
25 august, 2022

Hydrogenperoksid er et oksiderende biocid som ofte er stabilisert med sølv grunnet høy reaktivitet. Hydrogenperoksid er ...