Det finnes over 50 legionellaarter og flere undergrupper, men ikke alle disse er assosiert med sykdom. Over 90 % av kjente sykdomstilfeller i Europa stammer fra Legionella pneumophila - Serogruppe 1, men det finnes minst 15 andre arter som har vært knyttet til sykdom.

Smitteveier for Legionella

Smitte skjer hovedsakelig via luft – hvor man får bakterien ned i lungene. Som regel skjer dette ved innånding av ørsmå vanndråper, aerosoler, med bakterier i. Et unntak er Legionella longbeachae som er kjent for å smitte via støv fra kompostjord. Noe smitte er også påvist å ha skjedd via aspirasjon, dvs. at man svelger «i vrangen», eller via vanndråper på medisinsk utstyr som føres ned i lungene. Dette er hovedsakelig en utfordring ved sykehus.

Det er aldri påvist smitte mellom mennesker.

Risikofaktorer

For legionærsyken, som er den alvorlige sykdomsvarianten, så antas nødvendig smittedose å være avhengig av helsetilstanden til den eksponerte. Andelen smittede som blir syke er lav (0,1-5%). Eldre mennesker er mer utsatt enn yngre. Det er også kjent at røyking, alkoholisme, underliggende sykdommer og nedsatt immunforsvar gir økt risiko for sykdom.

For den milde sykdomsvarianten, pontiacfeber, så er andelen smittede som blir syke svært høy (over 90%). Denne sykdommen har like stor sannsynlighet for å ramme alle grupperinger i befolkningen.

Smittesporing

Ved påvist smitte, skal helsepersonell varsle kommunelege, som videre varsler fylkesmannen og Folkehelseinstituttet. Dette er iht. MSIS Forskriften - Meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det må videre iverksettes smittesporing for å avdekke hvor pasienten kan være smittet. Dette innebærer å sammenligne prøveresultater fra pasienten med prøver fra mulige smittekilder.

 

Relaterte artikler

Sjokkoppvarming / hetvannspyling
Sjokkoppvarming / hetvannspyling
7 november, 2022

Sjokkoppvarming er en desinfeksjon ved bruk av vann med høye temperaturer hvor målet er å drepe bakterier som har etable...

Noen skritt du kan ta for å minimere risikoen for Legionella i dine bygg
Noen skritt du kan ta for å minimere risikoen for Legionella i dine bygg
29 september, 2022

Minimer risikoen for Legionella i dine bygg Vannsystemer i bygg kan, dersom de ikke vedlikeholdes riktig, utvikle smitts...

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue
13 januar, 2023

Forskriften om badeanlegg, bassengbad og badstue har som formål å sikre optimal helse og hygiene for brukerne av offentl...