Stadig flere eiendomsaktører ønsker å håndtere flere arbeidsoppgaver innen legionellakontroll i egen organisasjon. Men hvordan kan du sikre at legionellakontrollen ivaretas på en faglig forsvarlig måte?

Inspektor  er utviklet nettopp med dette i tankene. Med Inspektor  kan du enkelt og rimelig få oppfylt forskriftskravene til risikovurdering av dine egne installasjoner.

Enkelt og digital

Inspektor - skybasert legionellakontrollVed hjelp av en enkel opplæring av eget driftspersonell gjør Inspektor det mulig å gjennomføre kartlegging av egne legionelallutsatte installasjoner internt i bedriften.

For de som ikke har eget driftspersonell, kan en av våre lokale sertifiserte partnere benyttes. Med Inspektor  kan du være trygg på at gjeldende forskriftskrav blir møtt, samtidig som du kan håndtere legionellaoppgavene lokalt i egen organisasjon.

Faglig støtte fra landets ledende eksperter

Inspektor  gir deg også tilgang til landets ledende fageksperter innenfor legionellafaget, som kan hjelpe deg med kontroll av ditt anlegg og sikre faglig støtte ved avvik og spørsmål.

Resultatet fra kartleggingen med Inspektor er en faglig utarbeidet risikovurderingsrapport som oppsummerer status og risiko ved anlegget og gir uavhengige anbefalinger om avvikshåndtering og videre oppfølging av legionellarutiner.

Fordeler

Med bruk av Inspektor  får du enkelt og rimelig oversikt over status ved egne anlegg. Du kan være trygg på at dine installasjoner blir kontrollert og at problemer fanges opp i en tidlig fase før anlegget får et legionellaproblem. Kompetansen om anleggene og legionellahåndtering i din organisasjon øker, noe som er fordelaktig for deg og din virksomhet.

Kort sagt, Inspektor  gir deg en enkel og digital løsning for legionellakontroll, samtidig som du har tilgang til landets ledende fageksperter innenfor feltet.

Så hvorfor ikke prøve Inspektor i dag og sikre trygg og enkel legionellakontroll i din organisasjon? 

Relaterte artikler

De vanligste avvikene ved akkreditert inspeksjon
De vanligste avvikene ved akkreditert inspeksjon
2 juni, 2022

Forskrift om miljørettet helsevern setter krav om at kjøletårn og luftskrubbere skal vurderes av et akkreditert inspeksj...

Digital legionellakontroll og risikovurdering
Digital legionellakontroll og risikovurdering
25 august, 2022

Digital legionellakontroll og risikovurdering Samtlige offentlige tilgjengelige bygg i Norge med aerosoldannende enheter...

Hvordan fungerer legionellakontroll med Inspektor?
Hvordan fungerer legionellakontroll med Inspektor?
27 januar, 2024

Inspektor genererer en innsiktsrapport ved å kombinere vår fagkunnskap innen Legionellakontroll med kartleggingsdata, sa...