Sjokkoppvarming er en desinfeksjon ved bruk av vann med høye temperaturer hvor målet er å drepe bakterier som har etablert seg i rørnettet. Sjokkoppvarming er et mye brukt strakstiltak ved funn av Legionella i f. eks. dusjanlegg.  

Krav til en sjokkoppvarming

Ved sjokkoppvarming er det viktig å kontrollere at temperaturen på vannet når over 70 ºC i alle soner av anlegget som skal desinfiseres. I interne vannfordelingsnett med dusjer, innebærer dette at temperaturen oppnås i alle tappepunkt og i retur av sirkulasjonsledningen. Denne temperaturen må opprettholdes i minimum 5 minutter for å få ønsket effekt. Temperatur må ettersees og dokumenteres i forbindelse med en sjokkoppvarming. 

Dersom varmtvannet varmes opp av fjernvarme, kan man få utfordringer med å oppfylle kravene, da fjernvarmeselskapet normalt leverer temperaturer mellom 55 og 65 °C. En økning i temperatur må da avtales med fjernvarmeselskapet på forhånd.

Sjokkoppvarming ved legionellafunn

Sjokkoppvarming kan brukes som strakstiltak ved avvikshåndtering dersom det er gjort funn av Legionella. Erfaringer viser at dersom Legionella har fått etablere seg i rørnettet kan det være vanskelig å bli kvitt problemet med sjokkoppvarming. Årsaken til dette er at Legionella kan befinne seg i biofilm og protozoaer som gir en beskyttelse mot de høye temperaturene. Biofilm fjernes ikke ved sjokkoppvarming. Det er også viktig å merke seg at som oftest er det kun varmtvannsrørene som blir behandlet ved sjokkoppvarming og kaldtvannsrørene står dermed ubehandlet.  Dette er dog et godt strakstiltak for desinfeksjon før en eventuelt har mulighet til å igangsette tiltak som eksempelvis rens av anlegget.


Sjokkoppvarming er ikke alltid mulig

I visse tilfeller er ikke sjokkoppvarming gjennomførbart. Dette kan skyldes anleggets oppbygging, eller at det er begrenset kapasitet fra varmekilden i anlegget som gjør det utfordrende å heve temperaturene til over 70 ºC.

Det kan også være at sjokkoppvarming ikke lar seg gjøre pga. brukergruppen eller driften av bygget. Det vil være mer krevende å gjennomføre sjokkoppvarming i helseinstitusjoner og omsorgsboliger, hybelhus, store hotell, borettslag og sameier. 

I disse tilfeller må man se på andre muligheter. En kjemisk rens eller bruk av kontinuerlig vannbehandling vil være mer effektiv da det både rengjør og desinfiserer, og man vil få effekt selv om temperaturene i anlegget er for lave. 

Relaterte artikler

Legionellasmitte
Legionellasmitte
23 september, 2022

Det finnes over 50 legionellaarter og flere undergrupper, men ikke alle disse er assosiert med sykdom. Over 90 % av kjen...

Legionella i media
Legionella i media
26 januar, 2024

Disse artiklene viser bredden av utfordringer og situasjoner hvor legionella kan oppstå. Det understreker viktigheten av...

Ozon
Ozon
25 august, 2022

Ozon er et effektivt oksiderende biocid, men er et lite utbredt desinfeksjonsmiddel i Norge. Årsaken til dette er at ozo...