Aktuelle analyser og formål

I bygninger og i ulike tekniske installasjoner i bygninger, kan det være aktuelt å bruke mikrobiologiske analyser for å sjekke generell renhet i anleggene, eller for å sjekke for spesifikke sykdomsfremkallende mikroorganismer. 

Drikkevannskontroll

Disse kan tas ved første tappepunkt, for å kontrollere kvalitet på levert drikkevann, eller det kan i tillegg tas i tappepunkter ute i bygget, for å sjekke om vannkvaliteten forringes i selve rørnettet i bygget. Hvilke analyser som er aktuelle kommer an på drikkevannskilden og problemstilling man ønsker belyst. 

Legionellakontroll

Det er pålagt å sikre installasjoner med aerosoldannende enheter mot Legionellabakterien. Dette kan f. eks. være interne vannfordelingsnett med dusjer, boblebad, forstøvingsbefuktere, kjøletårn eller vaskeanlegg. Legionellaanalyser tas da alene eller sammen med kimtallsanalyser. Det er i denne sammenheng viktig å påpeke at noen vannprøver alene ikke er grunnlag nok for å vurdere legionellarisikoen. 

Vannbehandlingskontroll

I lavtemperatur varmeanlegg (gulvvarme, gatevarme etc.) kan man også få utfordringer med bakterievekst. Dersom det dannes en biofilm, vil energioverføringen være dårligere, samt at man risikerer bakteriell korrosjon på rørene. 

Relaterte artikler

Mikrobiologiske barrierer
Mikrobiologiske barrierer
5 august, 2022

Mikrobiologiske barrierer er innen legionellakontroll en betegnelse som ofte brukes om installasjoner i det interne vann...

Mikrobiologiske analyser ved Legionella risikovurdering
Mikrobiologiske analyser ved Legionella risikovurdering
26 oktober, 2022

Risikovurdering Vurdering av risikoen for smitte av Legionella kan ikke baseres på en enkelt eller noen få vannanalyse a...

Kimtallsanalyser
Kimtallsanalyser
26 oktober, 2022

En analyse av kimtall gir mengden bakterier og mikroorganismer i prøven. Kimtallsanalyser er derfor en god indikasjon på...