Formålet med drikkevannsforskriften er å beskytte menneskers helse. Dette gjøres ved å stille krav om sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.

Vannverkseier
og abonnentenes ansvar

Vannverkseier har ansvar for å holde distribusjonssystemet for drikkevann i god stand og sikre vannleveransen frem til abonnentene.

Eier av interne vannfordelingsnett er ansvarlig for å opprettholde trygt drikkevann i det interne vannfordelingsnettet. Dette innebærer også å holde det interne vannfordelingsnettet i tilfredsstillende stand. 

Det er forbudt å forurense drikkevannet. I dette ligger også at abonnentene har ansvar for tilbakeslagssikring fra sine anlegg, slik at distribusjonssystemet ikke forurenses den veien. Anleggseier er  i tillegg ansvarlig for at det benyttes materialer i anlegget som ikke forurenser drikkevannet. 

Rutiner

Vannverkseier er ansvarlig for en prøvetakingsplan for vannforsyningssystemet for å holde kontinuerlig oversikt over kvaliteten. Eier av interne vannfordelingsnett anbefales også å ta egne vannprøver dersom det mistenkes dårlig drikkevannskvalitet. 

Vannbehandlingskjemikalier

Dersom det brukes vannbehandlingskjemikalier i drikkevannet, skal disse være godkjent av Mattilsynet.

Liste over godkjente vannbehandlingskjemikalier finner du på Mattilsynets hjemmesider. Dersom kjemikaliene som benyttes er desinfeksjonsmidler, såkalte biocider, skal disse i tillegg godkjennes i samsvar med Biocidforskriften.

Informasjon om godkjente biocider finnes på Miljødirektoratets hjemmesider. Kravene gjelder både for vannbehandlingskjemikalier som benyttes av vannverkseiere eller av eiere av interne vannfordelingsnett.

Ansvar

Eierne av anleggene er ansvarlig for å velge kjemikalier, herunder biocider, som er godkjente. Det er produsenter og importører av vannbehandlingskjemikalier og biocider som er ansvarlig for å søke om nødvendige godkjenninger. 

Relaterte artikler

Klordioksid
Klordioksid
25 august, 2022

Klordioksidanlegg blir brukt for drikkevannsbehandling, forebygging av legionellabakterier, samt for desinfeksjon av pro...

Kobber- og sølvionetilsetning
Kobber- og sølvionetilsetning
25 august, 2022

obber- og sølvionetilsetning er en desinfeksjonsmetode som blir brukt mot både bakterier og alger. Behandlingsmetoden bl...

Kjemisk rens
Kjemisk rens
13 oktober, 2022

Når det oppdages høye nivåer av legionellabakterier, eller sykdomsfremkallende varianter av bakterien, er kjemisk rens e...