Membranfiltrering

Mikrofiltrering og ultrafiltrering er filtrering av vann gjennom en semipermeabel membran. Filtrering kan gjennomføres både på vanninntaket og i tappesteder for å filtrere ut mikrober som eksempelvis bakterier fra vannet. 

Forskjellen mellom mikro og ultrafiltrering er størrelsen på porene i filteret. Generelt er mikrofiltrering brukt om filtrering av partikler mellom 0.05-10 µm og ultrafiltrering mellom 0.001-0.05 µm. Ultrafiltrering er den mest brukte filtreringsgraden for fjerning av bakterier, da porestørrelsen er liten nok til å filtrere ut bakterier og en del virus. Filtrering fjerner bakterier fra vannet uten tilsats av kjemi og det er derfor ingen utfordringer knyttet til sikkerhet og HMS ved bruk av filter.

Filter mot Legionella

Filter er en mikrobiologisk barriere og fungerer kun lokalt ved installasjonspunkt. Ved installasjon på vanninntaket kan man stoppe nye bakterier fra å komme inn i anlegget. Filter kan også monteres i dusjhoder. Dette benyttes ofte i anlegg med funn av Legionella for å hindre at personer blir eksponert for smitte. Denne metoden fjerner ikke problemet fra resten av rørnettet, men vil kunne være en midlertidig løsning for at mennesker skal kunne bruke dusjene inntil problemet er løst. 

Utfordringen ved bruk av membranfiltrering er at filteret kan gå tett og det er derfor viktig med god driftsoppfølging. Eksempelvis må dusjhoder med filter skiftes hver 4.-8. uke. Det kan derfor være hensiktsmessig å installere filter med automatisk tilbakespyling. 

Fordeler

  • Enkel installasjon
  • HMS: Ingen kjemisk tilsetning
  • HMS: Kan installeres i dusjhoder for å hindre smitte i anlegge med Legionella

Ulemper

  • Kun lokal effekt i anlegget -  Ingen effekt nedstrøms 
  • Kontinuerlig driftsoppfølging for å unngå tett filter
  • Ved oppblomstring av Legionella vil ikke filter fjerne bakterien fra rørnettet, bare forhindre smitte

 

 

Relaterte artikler

Biocidforskriften
Biocidforskriften
13 januar, 2023

I Norge reguleres bruken av biocider av Forskriften om biocider også kallet Biocidforskriften som er EUs biocidforordnin...

Legionellasmitte
Legionellasmitte
23 september, 2022

Det finnes over 50 legionellaarter og flere undergrupper, men ikke alle disse er assosiert med sykdom. Over 90 % av kjen...

Sjokkoppvarming / hetvannspyling
Sjokkoppvarming / hetvannspyling
7 november, 2022

Sjokkoppvarming er en desinfeksjon ved bruk av vann med høye temperaturer hvor målet er å drepe bakterier som har etable...