Folkehelseinstituttet (FHI) er et norsk statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og instituttets hovedvirkeområder er helseovervåking, forskning og forebygging.

MSIS - Meldingssystemet for smittsomme sykdommer

Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) drives av Folkehelseinstituttet, som etter smittevernloven har ansvar for å overvåke smittsomme sykdommer i Norge. 

Smitte forårsaket av legionellabakterien skal iht. Forskrift om meldingssystem for smittsomme sykdommer  meldes til kommunelegen som skal melde dette videre til Folkehelseinstituttet. På www.MSIS.no finner du statistisk data fra MSIS om alle meldingspliktige sykdommer fra 1977 til i dag. 

Smittede i Norge 2021

Ved å ta en nærmere titt på dataene MSIS har samlet inn kan vi se hvor mange tilfeller av legionellasmitte som ble registrert i Norge i 2021.

2022-09-23.tilfeller-etter-tidsrom-fordelt-på-måned-2021

Smittede i Norge siste 10 år

Over en lengre periode kan vi se hvilke trender som går igjen i dataen. for eksempel så er det tydelig at august er en måned hvor det blir registrert mange tilfeller av legionellasmitte. Dette henger sannsynligvis sammen med at skoler, universiteter og kontorer blir tatt i bruk igjen etter sommeren. 

Legionellabakterien har da etablert seg i ubrukte tappepunkter i løpet av  sommeren og smitter de første som benytter disse. 

2022-09-23.tilfeller-etter-tidsrom-fordelt-på-måned-2012-2022 (1)

Underrapportering

En rekke eldre dør av lungebetennelse og det testes sannsynligvis ikke alltid for hva slags lungebetennelse det er snakk om. Siden urinprøver kun påviser Legionella pneumophila Serogruppe 1, og det er lite prøvemateriale i form av oppspytt fra lungene ved lungebetennelse, så er det sannsynligvis en betydelig underrapportering av legionellarelaterte dødsfall.

Relaterte artikler

Legionella: Historisk perspektiv
Legionella: Historisk perspektiv
26 oktober, 2022

Legionellabakterien, nå kjent som en betydelig årsak til akutt lungebetennelse, kom først i søkelyset etter et dramatisk...

Kjemisk rens
Kjemisk rens
13 oktober, 2022

Når det oppdages høye nivåer av legionellabakterier, eller sykdomsfremkallende varianter av bakterien, er kjemisk rens e...

Mikrobiologiske analyser fra bygg
Mikrobiologiske analyser fra bygg
26 oktober, 2022

Aktuelle analyser og formål I bygninger og i ulike tekniske installasjoner i bygninger, kan det være aktuelt å bruke mik...