Det finnes flere arter og undergrupper av Legionellabakterien som naturlig forekommer i små, ufarlige konsentrasjoner i stort sett all overflatevann og fuktig jord.

Legionellabakterien i større konsentrasjoner

Det er først når bakterien oppholder seg over lengre perioder i temperert, stillestående vann i tekniske installasjoner at konsentrasjonen kan øke til en mengde som kan være potensielt sykdomsfremkallende for mennesker.

Patogene arter 

AdobeStock_516482118-1I 2015 var det registrert 59 arter av Legionella, der ca. halvparten av disse var patogene for mennesker. Mesteparten kan kalles fakultativt patogene, noe som betyr at de kun er patogene for mennesker som av ulike grunner har redusert immunforsvar, for eksempel eldre og mennesker med underliggende sykdom.

Arten Legionella Pneumophila står for ca. 90% av de registrerte tilfellene av legionellose (lungebetennelse), og de fleste av disse tilfellene er knyttet til Serogruppe 1.

Det er imidlertid viktig å merke seg at en urintest (urinantigen) kun påviser Legionella Pneumophila Serogruppe 1. Sykdommer forårsaket av andre legionellabakterier påvises ikke med denne metoden.

Morfologi

Legionellabakterien er en gram-negativ bakterie som måler mellom 2 og 20 µm i lengde og 0.3-0.9 µm i bredde. Den er aerob, noe som betyr at den vokser i nærvær av oksygen.

Noen arter av bakterien er delvis pleomorfe, noe som betyr at bakterien kan endre utseende, biologisk funksjon og reproduksjonsmetode som respons på miljøet den vokser i.

Noen arter kan bevege seg ved hjelp av polare flageller, som er en slags "hale" bakterien bruker til å bevege seg. Andre arter av bakterien er ikke bevegelige.

Relaterte artikler

Mikrobiologiske barrierer
Mikrobiologiske barrierer
5 august, 2022

Mikrobiologiske barrierer er innen legionellakontroll en betegnelse som ofte brukes om installasjoner i det interne vann...

Metoder for fjerning av Legionella
Metoder for fjerning av Legionella
7 november, 2022

Dersom det er avdekkes Legionella i vannprøver finnes det flere tilnærminger for å ta tak i problemet. En vurdering av h...

Kimtallsanalyser
Kimtallsanalyser
26 oktober, 2022

En analyse av kimtall gir mengden bakterier og mikroorganismer i prøven. Kimtallsanalyser er derfor en god indikasjon på...