Inspektor genererer en innsiktsrapport ved å kombinere vår fagkunnskap innen Legionellakontroll med kartleggingsdata, samt analyseresultater fra vannprøver sammenlignet med data fra tusenvis av interne vannfordelingsnett.

Hvordan fungerer Inspektor?

Når et internt vannfordelingsnett har blitt inspisert, gjennomgår fagekspertene hos Kompa informasjonen nøye. Ved å sammenligne analyseresultatene fra vannprøvene med data fra tusenvis av interne vannfordelingsnett, genererer Inspektor en innsiktsrapport med en karakter som angir vannkvaliteten ved det enkelte nettet, samt kvalifiserte anbefalinger for håndtering av avvik og forbedring av driftseffektiviteten.

Etter inspeksjonen av hvert enkelt internt vannfordelingsnett, analyserer Kompa's fageksperter informasjonen grundig. Ved å integrere analyseresultatene fra vannprøven med omfattende data fra et stort antall interne vannfordelingsnett, kan Inspektor produsere en detaljert innsiktsrapport. Denne rapporten viser vannkvaliteten ved hvert nett og inkluderer også kvalifiserte anbefalinger for å adressere eventuelle avvik og optimalisere driftsprosesser.

På denne måten gir Inspektor hver bruker en klar og detaljert oversikt over tilstanden til hvert enkelt internt vannfordelingsnett, noe som gjør det enklere å identifisere hvilke nett som krever mest oppmerksomhet. Dette gjør Inspektor til et essensielt verktøy for å prioritere og planlegge budsjettet effektivt.

 

 

Relaterte artikler

Kimtallsanalyser
Kimtallsanalyser
26 oktober, 2022

En analyse av kimtall gir mengden bakterier og mikroorganismer i prøven. Kimtallsanalyser er derfor en god indikasjon på...

Mikrobiologiske barrierer
Mikrobiologiske barrierer
5 august, 2022

Mikrobiologiske barrierer er innen legionellakontroll en betegnelse som ofte brukes om installasjoner i det interne vann...

Sjokkoppvarming / hetvannspyling
Sjokkoppvarming / hetvannspyling
7 november, 2022

Sjokkoppvarming er en desinfeksjon ved bruk av vann med høye temperaturer hvor målet er å drepe bakterier som har etable...