Når det oppdages høye nivåer av legionellabakterier, eller sykdomsfremkallende varianter av bakterien, er kjemisk rens et kritisk strakstiltak. Dette tiltaket involverer en grundig rengjøringsprosess som går ut på å distribuere en høy konsentrasjon av desinfiserende kjemi gjennom rørnettet. På grunn av styrken på denne kjemiske løsningen, som overskrider grenseverdiene fastsatt av drikkevannsforskriften og Mattilsynet, krever prosessen at anlegget stenges og at vannet ikke benyttes under rensingen.

Hvorfor kjemisk rens?

I noen situasjoner er alternativet til kjemisk rens, som sjokkoppvarming, ikke gjennomførbart. Dette kan skyldes anleggets struktur eller begrenset kapasitet i varmekilden, som gjør det vanskelig å nå de nødvendige temperaturene på over 70 ºC. Kjemisk rens fremstår derfor som et effektivt alternativ i disse tilfellene, spesielt i anlegg hvor legionella har vært et vedvarende problem.

Gjennomføring med ekspertise

For å sikre at kjemisk rens gir det ønskede resultatet, må det utføres av personell med ekspertise innen HMS og kjemisk rens. En grundig rens vil ikke bare fjerne biofilm og mikroorganismer som har etablert seg over tid, men også sikre at rørnettets overflater blir tilstrekkelig rene. Dette er ofte mer effektivt enn hettvannspyling, da den kjemiske rensen når overflater som ellers ville vært vanskelig å desinfisere.

Langsiktig vedlikehold og utfordringer

Selv om kjemisk rens er et kraftig verktøy i kampen mot legionella, er det ikke alltid mulig å eliminere all bakterieforekomst, spesielt i eldre anlegg med rustbelagte rør. Disse rørene har ofte ru overflater som gjør det utfordrende å fjerne all biofilm. I slike tilfeller kan det være nødvendig å installere en vannbehandlingsløsning etter rensen. Denne løsningen vil behandle rørnettet over tid, noe som bidrar til en gradvis og kontinuerlig rengjøring.

Kjemisk rens er derfor et kritisk verktøy i legionella-kontroll, spesielt i komplekse eller eldre anlegg. Med riktig ekspertise og en strategisk tilnærming, kan denne metoden gi betydelige fordeler for vannkvalitet og anleggets langsiktige helse.

Relaterte artikler

Kimtallsanalyser
Kimtallsanalyser
26 oktober, 2022

En analyse av kimtall gir mengden bakterier og mikroorganismer i prøven. Kimtallsanalyser er derfor en god indikasjon på...

Legionella: Historisk perspektiv
Legionella: Historisk perspektiv
26 oktober, 2022

Legionellabakterien, nå kjent som en betydelig årsak til akutt lungebetennelse, kom først i søkelyset etter et dramatisk...

Interne vannfordelingsnett
Interne vannfordelingsnett
10 mai, 2024

Interne vannfordelingsnett refererer til systemet av rør og komponenter som fordeler vann innenfor et bygg eller et anle...