Digital legionellakontroll og risikovurdering

Samtlige offentlige tilgjengelige bygg i Norge med aerosoldannende enheter, slik som dusjanlegg, er nødt til å imøtekomme kravene i ‘Forskrift om miljørettet helsevern’.  

Årlig må byggeiere gjennomføre en kartlegging og risikovurdering av anleggene sine for å påse at de ikke utgjør en potensiell helserisiko for nærmiljøet.  

Digital inspeksjon 

Hver bygning har en unik oppbygging av det interne vannfordelingsnettet, med ulik størrelse og kompleksitet. Brukergruppene vil også variere fra bygg til bygg. Derfor må byggene kartlegges og vurderes regelmessig for å oppdatere status og identifisere potensiell legionellarisiko.  

Kompa har utviklet en digital applikasjon vil har kalt Inspektor. Denne appen lar driftspersonell gjennomføre kartlegging ved bruk av nettbrett eller bærbar pc.

Noen byggeiere ønsker å benytte sin lokale rørleggerpartner til dette arbeidet. Kompa bistår med opplæring og sertifisering av det personell som utpekes til arbeidet. 

Kartleggingsarbeidet er digitalisert og forenklet ved bruk av Inspektor og består av: 

  • Kartlegging av oppbygging av kaldt- og varmtvannsanlegget, og de aerosoldannende enhetene 
  • Datainnsamling: temperaturer, vannprøver, intervju av lokalt driftspersonell
  • Kartlegging av brukergrupper på bygget og dagens rutiner. 

Risikovurdering

Den innsamlede dataen danner videre grunnlaget for den årlige risikovurderingen. Selve risikovurderingen vil alltid være utarbeidet av Kompas rådgivere som er blant landets ledende fageksperter innen legionellakontroll. Rapporten inneholder:

  • Oversikt over kaldt- og varmtvannsanlegget, og de aerosoldannende enhetene
  • Oversikt over innsamlede data: temperaturmålinger, vannanalyser mm. 
  • Liste over avvik, som settes som lav, middels eller høy prioritet.
  • Oversikt over dagens rutiner og anbefalte revisjoner 
  • Risikoanalyse

Forenkle hverdagen og hold oversikten 

Inspektor hjelper byggeiere å holde oversikt over og vurdere risiko ved sine bygg, samt foreslå avvikshåndtering og en driftsplan slik at legionellakontroll blir en pågående og lettvint prosess gjennom hele livssyklusen til bygningen. 

Inspektor er den eneste digitale løsningen for legionellakontroll på markedet tilgjengelig for deg som drifter bygg, eller din lokale rørleggerpartneren.

Inspektor kan, når den benyttes, spare byggdriftere og byggeiere for mye tidsbruk årlig, da byggets historiske data ligger lagret i skyen og enkelt kan hentes frem.  

Relaterte artikler

Metoder for fjerning av Legionella
Metoder for fjerning av Legionella
7 november, 2022

Dersom det er avdekkes Legionella i vannprøver finnes det flere tilnærminger for å ta tak i problemet. En vurdering av h...

Fritt klor
Fritt klor
25 august, 2022

Fritt klor Når natriumhypokloritt eller kalsiumhypokloritt tilsettes vann vil det dannes fritt klor. Fritt klor har en d...

Akkreditert legionella inspeksjon utført – hva gjør du nå?
Akkreditert legionella inspeksjon utført – hva gjør du nå?
16 august, 2022

Akkreditert legionella inspeksjon utført – hva gjør du nå? I løpet av høsten 2021 og våren 2022 har Kompa hjulpet mange ...