I 2021 introduserte Kompa Inspektor, en banebrytende online tjeneste designet for å modernisere og effektivisere prosessen med legionellakontroll. Denne tjenesten gir driftspersonell muligheten til selvstendig å kartlegge og overvåke dusjanlegg og vannfordelingssystemer i sine bygg, med profesjonell støtte fra rådgivere hos Kompa.

Selvstendig kontroll med ekspertstøtte

Med Inspektor kan driftere selv utføre en grundig kontroll av sine anlegg. Prosessen inkluderer en enkel opplæring, etterfulgt av en detaljert kartlegging av det interne vannfordelingsnettet og innsamling av viktige data som temperaturmålinger og vannprøver.

Rimelig og enkel oppfølging av forskriftskrav: Inspektor gjør det enklere og mer kostnadseffektivt å overholde forskriftskravet om risikovurdering. Bruken av Inspektor forbedrer også organisasjonens forståelse og kompetanse innen legionellaarbeid.

Objektiv og kvalitetssikret analyse: Alle vannprøver analyseres av eksterne akkrediterte laboratorier for å garantere høy kvalitetsstandard. Kompas rådgivere vurderer deretter den innsamlede informasjonen og analyseresultatene, og utarbeider en detaljert risikovurderingsrapport som oppsummerer anleggets tilstand og risiko, samt gir anbefalinger til avvikshåndtering og forbedrede rutiner.

Objektive legionellaråd fra ledende fagmiljø

Som en ren rådgivende aktør uten produktsalg tilbyr Kompa objektive og uavhengige vurderinger. Vårt fagmiljø er blant de fremste i landet innen legionellakontroll, og har lang erfaring med denne typen kontroller og risikovurderinger. Kompa har allerede implementert legionellamodellen hos flere kunder, både private og offentlige eiendomsaktører, med utmerkede resultater.

Ta kontroll over legionellarisiko i dine anlegg

Med Inspektor fra Kompa får du muligheten til å ta kontroll over legionellainspeksjonene på en digital, kostnadseffektiv og grundig måte. Kontakt oss for å høre mer om hvordan du kan digitalisere dine legionellainspeksjoner og sikre at dine anlegg opprettholder høyeste standard for vannkvalitet og sikkerhet.

Relaterte artikler

Nøkkelen til enighet i Legionellabransjen
Nøkkelen til enighet i Legionellabransjen
19 mars, 2022

Nylig har debatten blant leverandører av vannbehandlingsmetoder for legionella blusset opp. Van Ha Doan, leder i Kompa A...

Skolestart med legionellautsatte dusjanlegg
Skolestart med legionellautsatte dusjanlegg
28 juli, 2022

Sommeren er over og mange steder har undervisningsbygg og idrettshaller stått tomme i lengre tid. Når høstsemesteret sta...

Effektivisering av Legionellaforebygging i kommuner: En flerdimensjonal tilnærming
Effektivisering av Legionellaforebygging i kommuner: En flerdimensjonal tilnærming
19 mars, 2022

I dag ser vi betydelige variasjoner i hvordan norske kommuner håndterer sitt legionellaforebyggende arbeid. En nettartik...