Spesielt utsatt

Idrettsbygg og undervisningsbygg er ofte spesielt utsatt for legionellautfordringer på grunn av offentlig tilgjengelige dusjanlegg

Forståelse og håndtering av denne risikoen er avgjørende for å opprettholde trygge og sunne lærings- og aktivitetsmiljøer

Legionellarisiko ved offentlig tilgjengelige dusjanlegg

Spesielt utsatt

Legionellarisiko ved offentlig tilgjengelige dusjanlegg

Idrettsbygg og undervisningsbygg er ofte spesielt utsatt for legionellautfordringer på grunn av offentlig tilgjengelige dusjanlegg

Forståelse og håndtering av denne risikoen er avgjørende for å opprettholde trygge og sunne lærings- og aktivitetsmiljøer

Offentlige bygg og anlegg

Legionellabakterien trives i vannholdige innretninger med stillestående vann og temperaturer mellom 20 og 55 grader

Slike forhold finner vi ofte ved interne vannfordelingsnett, kjøletårn og andre vannholdige innretninger knyttet til vannettet

I ferie- og høytidstider opplever undervisningsbygg og idrettsanlegg mindre aktivitet, spesielt i løpet av fellesferiene

Når byggene har stått ubrukte kan gunstige vekstforhold ha medført at legionellabakterier har etablert seg i byggets  kaldt- og varmtvannsanlegg

Faglig veiledning


Eldre, og personer med bakenforliggende helseutfordringer er spesielt utsatt for alvorlig sykdom ved legionellasmitte. Imidlertid ser vi også at yngre, og personer med tilsynelatende god helse kan utvikle alvorlig sykdom, forklarer Hanne T. Skiri

Hanne er en av Norges mest erfarne eksperter innen legionellaforebygging og risikovurdering

Med en doktorgrad i biologi fra NTNU og over 15 års erfaring med legionellaforebygging, har Hanne sett det meste av Legionellautfordringer

Legionella kan gi to typer sykdom

Legionærsykdom

Legionærsykdom er en alvorlig lungebetennelse som i noen tilfeller kan være livstruende.

Sykdommen utvikler seg vanligvis fra 2 til 10 dager etter eksponering for legionellabakterier.

Symptomene er som ved andre lungebetennelser, og innledes ofte av hodepine, muskelsmerter og slapphet. Videre utvikler tilstanden seg med høy feber, tørrhoste og andre symptomer på lungebetennelse

Behandling av Legionærsykdom innebærer  antibiotika. Jo før behandlingen startes, jo mindre sannsynlig er sjansen for alvorlige komplikasjoner eller død. I mange tilfeller krever behandling også sykehusinnleggelse. 

Risikogrupper inkluderer eldre, røykere og mennesker med nedsatt immunforsvar. Andelen smittede som blir syke ligger et sted mellom 0,1-5%, men tallet er høyere for personer i risikogruppen. 

Pontiacfeber

Pontiacfeber er en mild influensalignende sykdom. Den kan utvikle seg bare få timer etter eksponering for bakterien og varer normalt i 2-5 dager.

Sykdommen går normalt over av seg selv, uten  behov for behandling og forårsaker ingen langvarige problemer. 

Pontiacfeber rammer hele befolkningen i like  stor grad, og andelen smittede som utvikler sykdomsforløp er mer enn 90 %. 

Faglig veiledning


Eldre, og personer med bakenforliggende helseutfordringer er spesielt utsatt for alvorlig sykdom ved legionellasmitte. Imidlertid ser vi også at yngre, og personer med tilsynelatende god helse kan utvikle alvorlig sykdom, forklarer Hanne T. Skiri

Hanne er en av Norges mest erfarne eksperter innen legionellaforebygging og risikovurdering

Med en doktorgrad i biologi fra NTNU og over 15 års erfaring med legionellaforebygging, har Hanne sett det meste av Legionellautfordringer

Legionella kan gi to typer sykdom

Legionærsykdom

Legionærsykdom er en alvorlig lungebetennelse som i noen tilfeller kan være livstruende.

Sykdommen utvikler seg vanligvis fra 2 til 10 dager etter eksponering for legionellabakterier.

Symptomene er som ved andre lungebetennelser, og innledes ofte av hodepine, muskelsmerter og slapphet. Videre utvikler tilstanden seg med høy feber, tørrhoste og andre symptomer på lungebetennelse

Behandling av Legionærsykdom innebærer  antibiotika. Jo før behandlingen startes, jo mindre sannsynlig er sjansen for alvorlige komplikasjoner eller død. I mange tilfeller krever behandling også sykehusinnleggelse. 

Risikogrupper inkluderer eldre, røykere og mennesker med nedsatt immunforsvar. Andelen smittede som blir syke ligger et sted mellom 0,1-5%, men tallet er høyere for personer i risikogruppen. 

Pontiacfeber

Pontiacfeber er en mild influensalignende sykdom. Den kan utvikle seg bare få timer etter eksponering for bakterien og varer normalt i 2-5 dager.

Sykdommen går normalt over av seg selv, uten  behov for behandling og forårsaker ingen langvarige problemer. 

Pontiacfeber rammer hele befolkningen i like  stor grad, og andelen smittede som utvikler sykdomsforløp er mer enn 90 %. 

Kritisk overgangsperiode

Utsatt periode
Når de første elevene, studentene og ansatte tar i bruk bygningene etter ferie, vil risikoen for legionellasmitte være høyere enn ellers

Derfor er det viktig at skoler, universiteter og andre læringsinstitusjoner er oppmerksom på denne risikoen og følger gjeldende myndighetskrav om forebygging

Kritisk overgangsperiode

Kritisk overgangsperiode

Når de første elevene, studentene og ansatte tar i bruk bygningene etter ferie, vil risikoen for legionellasmitte være høyere enn ellers

Derfor er det viktig at skoler, universiteter og andre læringsinstitusjoner er oppmerksom på denne risikoen og følger gjeldende myndighetskrav om forebygging

Legionellafrie miljøer krever kunnskap, prioritering og proaktiv handling hos de ansvarlige

Med legionellakontroll som utgangspunkt leverer vi kurs og kompetanseheving innen risikoidentifisering, tiltak og etterlevelse av helse- og sikkerhetsstandarder 

Se vårt kursutvalg

Kompetanse­heving innen legionella­kontroll

Legionellakontroll og kompetanseheving gjennom spennende kurs med vår fagekspert Hanne Therese...

Kompetanse­heving innen legionella­kontroll

Legionellakontroll og kompetanseheving gjennom spennende kurs med vår fagekspert Hanne Therese...

Legionellafrie miljøer krever kunnskap, prioritering og proaktiv handling hos de ansvarlige

Med legionellakontroll som utgangspunkt leverer vi kurs og kompetanseheving innen risikoidentifisering, tiltak og etterlevelse av helse- og sikkerhetsstandarder 

Se vårt kursutvalg

Tilstandsvurdering

Inspektor lar deg enkelt gjennomføre kartlegging og risikovurdering ved egne bygg

Ved avvik vil våre fageksperter være tilgjengelige for veiledning rundt avvikshåndtering og strakstiltak

Inspektor

Løsningen er skybasert

Inspektor

Tilstandsvurdering

Inspektor lar deg enkelt gjennomføre kartlegging og risikovurdering ved egne bygg

Ved avvik vil våre fageksperter være tilgjengelige for veiledning rundt avvikshåndtering og strakstiltak

Inspektor dashbord på mobil

Innsikt og fagkunnskap

Med Inspektor får du en komplett oversikt over eget legionellaarbeid

Våre fageksperter leverer produktuavhengige anbefalinger med tiltak du kan gjennomføre for å håndtere legionellarisiko ved dine bygg

Inspektor dashbord på mobil

Innsikt og fagkunnskap

Med Inspektor får du en komplett oversikt over eget legionellaarbeid

Våre fageksperter leverer produktuavhengige anbefalinger med tiltak du kan gjennomføre for å håndtere legionellarisiko ved dine bygg

Driftssikre anlegg

Med Inspektor får du komplett oversikt over legionellaarbeidet med alt samlet på ett sted

Løsningen lar deg enkelt imøtekomme anbefalingene fra den Nasjonale veilederen for vannbehandling slik at du kan sikre optimale driftsbetingelser for ditt varmeanlegg

Priser fra

8.000,-

*eksklusive legionellaprøver og mva

 • Feature Kartlegging
 • Feature Risikovurdering
 • Feature Tiltaksplan
 • Feature Analyse

Gjelder fast avtale per eiendom

Priser fra

8.000,-

*eksklusive legionellaprøver og mva

 • Feature Kartlegging
 • Feature Risikovurdering
 • Feature Tiltaksplan
 • Feature Analyse

Gjelder fast avtale per eiendom

Driftssikre anlegg

Med Inspektor får du komplett oversikt over legionellaarbeidet med alt samlet på ett sted

Løsningen lar deg enkelt imøtekomme anbefalingene fra den Nasjonale veilederen for vannbehandling slik at du kan sikre optimale driftsbetingelser for ditt varmeanlegg

Hvordan komme i gang?

Enten du ønsker å gjennomføre kartlegging på egenhånd eller benytte en av våre partnere, gjør Inspektor det enkelt å kartlegge anlegget, foreta vannprøve og bestille analyse

Fagekspertene hos Kompa vil vurderer den innsamlede dataen og utarbeide en uavhengig risikovurdering, i henhold til NS-ISO 31000:2018

Vår fagkompetanse har du alltid tilgjengelig, enten direkte
eller via våre partnere, som benytter Kompa som sin rådgivende fagavdeling

Hva kan du forvente?

 • Rask identifisering av legionellarisiko 
 • Avvikshåndtering, driftsrutiner og oppfølging
 • Dokumentasjon og historisk oversikt over tiltak

Nyhetsbrev

for faginteresserte

Fagartikler

VVS Norge med satsning på kompetanse­heving

Kompa og VVS Norge samarbeider for å styrke kompetansen innen vannbehandlingskontroll og...

Statsbygg og Kompa: Et samarbeid med Legionella i fokus

Statsbygg, en ledende eiendomsaktør, og Kompa, eksperter på Legionella og vannbehandling, har...

Akkreditert Inspeksjon ved Oslo Konserthus

Kjøletårn og luftskrubberanlegg er eksempler på legionellautsatte installasjoner som er underlagt...