I Norge reguleres bruken av biocider av Forskriften om biocider også kallet Biocidforskriften som er EUs biocidforordning i norsk lov. All omsetning og bruk av biocider i Norge er dermed regulert av regler og krav i EU sin biocidforordning. I tillegg til dette kommer egne bestemmelser som kun gjelder for omsetning og bruk i Norge. Det er Miljødirektoratet som er ansvarlig myndighet for biocidregelverket.

Hva er biocider?

Biocider er desinfeksjonsmidler, konserveringsmidler, skadedyrmidler eller andre biocidprodukter. Disse midlene er ment for å kontrollere, drepe eller fjerne levende organismer og kan ofte ha utilsiktede effekter på miljøet der de brukes. Regelverket er derfor til for å beskytte mennesker og dyr, samt miljøet som vi lever i.

Når gjelder biocidforskriften?

Regelverket gjelder når biocidproduktet skal selges på markedet og når det skal brukes. Leverandører av slike produkter er derfor pliktet til å sette seg inn i regelverket og andre regelverk som omhandler produktet samt de aktive stoffene i biocidet. Leverandører som tilgjengeliggjør biocidprodukter på markedet har derfor et ekstra stort ansvar for å vurdere om produktene er effektive og ikke utgjør en stor risiko for brukere når de anvendes etter bruksbeskrivelsen.

 

Ta kontakt med Kompa så hjelper vi deg videre

Relaterte artikler

Kimtallsanalyser
Kimtallsanalyser
26 oktober, 2022

En analyse av kimtall gir mengden bakterier og mikroorganismer i prøven. Kimtallsanalyser er derfor en god indikasjon på...

Mikrobiologiske analyser fra bygg
Mikrobiologiske analyser fra bygg
26 oktober, 2022

Aktuelle analyser og formål I bygninger og i ulike tekniske installasjoner i bygninger, kan det være aktuelt å bruke mik...

Mikrobiologiske barrierer
Mikrobiologiske barrierer
5 august, 2022

Mikrobiologiske barrierer er innen legionellakontroll en betegnelse som ofte brukes om installasjoner i det interne vann...