I Norge reguleres bruken av biocider av Forskriften om biocider også kallet Biocidforskriften som er EUs biocidforordning i norsk lov. All omsetning og bruk av biocider i Norge er dermed regulert av regler og krav i EU sin biocidforordning. I tillegg til dette kommer egne bestemmelser som kun gjelder for omsetning og bruk i Norge. Det er Miljødirektoratet som er ansvarlig myndighet for biocidregelverket.

Hva er biocider?

Biocider er desinfeksjonsmidler, konserveringsmidler, skadedyrmidler eller andre biocidprodukter. Disse midlene er ment for å kontrollere, drepe eller fjerne levende organismer og kan ofte ha utilsiktede effekter på miljøet der de brukes. Regelverket er derfor til for å beskytte mennesker og dyr, samt miljøet som vi lever i.

Når gjelder biocidforskriften?

Regelverket gjelder når biocidproduktet skal selges på markedet og når det skal brukes. Leverandører av slike produkter er derfor pliktet til å sette seg inn i regelverket og andre regelverk som omhandler produktet samt de aktive stoffene i biocidet. Leverandører som tilgjengeliggjør biocidprodukter på markedet har derfor et ekstra stort ansvar for å vurdere om produktene er effektive og ikke utgjør en stor risiko for brukere når de anvendes etter bruksbeskrivelsen.

 

Ta kontakt med Kompa så hjelper vi deg videre

Relaterte artikler

Membranfiltrering
Membranfiltrering
25 august, 2022

Membranfiltrering Mikrofiltrering og ultrafiltrering er filtrering av vann gjennom en semipermeabel membran. Filtrering ...

Noen skritt du kan ta for å minimere risikoen for Legionella i dine bygg
Noen skritt du kan ta for å minimere risikoen for Legionella i dine bygg
29 september, 2022

Minimer risikoen for Legionella i dine bygg Vannsystemer i bygg kan, dersom de ikke vedlikeholdes riktig, utvikle smitts...

Sjokkoppvarming / hetvannspyling
Sjokkoppvarming / hetvannspyling
7 november, 2022

Sjokkoppvarming er en desinfeksjon ved bruk av vann med høye temperaturer hvor målet er å drepe bakterier som har etable...